intro
concept
netwerk
Organisatie
BOODSCHAp
DOELGROEP
ACHTERGROND
Illegal Beauty wil legale mensen laten zien dat illegalen mensen zijn. Mensen die trots mogen zijn op wie ze zijn en waar ze voor staan. Mensen vooral die mooi en aantrekkelijk kunnen zijn. Illegal Beauty maakt hiervoor gebruik van kunst en creativiteit – dé manier bij uitstek om je als mens te laten zien.Illegal Beauty wil hiermee de mensen vanonder het etiket halen. Mensen zonder wettig verblijf labelen als ‘illegalen’, en in het verlengde daarvan als ‘profiteurs’ of ‘criminelen’, is bijna mainstream discours geworden van het reguliere beleid en de media. Sociale organisaties reageren hierop al te vaak met andere etiketten: ze stellen mensen zonder wettig verblijf voor als louter slachtoffers of sukkelaars. Beide labels maken van de mensen zonder wettig verblijf een geobjectiveerde groep: het subject is gelabeld, in een hokje gestopt, en kan daardoor vatbaar worden voor een uitwijsbeleid of een polemiek. De mens wordt een ding, een ‘thema’, een ‘problematiek’, waarover vaak vooral door derden gesproken wordt.
Door mensen steeds te benaderen als ‘illegaal’, óf enkel vanuit hun ‘slachtofferrol’ of de ‘problematiek’ waar ze in zitten, bestaat ook het gevaar dat een negatief zelfbeeld enkel versterkt wordt en mensen meer in de passiviteit gedrukt worden. Er wordt niet stil gestaan bij de kracht en schoonheid die die mensen vaak hebben, een besef dat noodzakelijk is voor empowerment.
Waar ook weinig rekening mee gehouden wordt, is de veelheid aan capaciteiten en kennis die mensen vaak meedragen. Dit benadrukken, mensen kunst laten maken, mensen met hun capaciteiten aan de slag laten gaan, maakt dat mensen niet meer naar voor komen als ‘steuntrekkend’ en afhankelijk, maar maakt hen een evenwaardige speler in de maatschappelijke interactie. Een cultuurproduct is een cultuurproduct, onafhankelijk het al dan niet wettelijk verblijfsstatuut van zijn maker. En hoe kan een cultuurproduct nu illegaal zijn?
Illegal Beauty wil de mens achter de ‘mens zonder wettig verblijf’, het subject weer naar boven halen. En die mens vooral weer zélf aan het woord laten in zijn schoonheid, kracht en mens-zijn.