intro
concept
netwerk
Organisatie
BOODSCHAp
DOELGROEP
ACHTERGROND
IB wil kunstenaars en cultuurmakers uitnodigen om met het IB-concept aan de slag te gaan, en zelf een deelproject op te starten. Hierbij wil IB pogen om de mensen waarover het gaat (de ‘mensen zonder papieren’) zo veel mogelijk bij de productie én uitvoering van de projecten te betrekken. IB wil deze mensen ook stimuleren zélf binnen IB initiatieven te nemen en deelprojecten op te zetten. Anderzijds zal de stuurgroep ook enkele deelprojecten lanceren, waarbij artiesten, mensen met en zonder papieren en externen worden aangetrokken.
De nadruk van IB ligt dus op het netwerk : bedoeling is dat vele verschillende media en artiesten met het concept en de boodschap aan de slag gaan. Illegal Beauty is zo een omkaderd platform, waar sociale creatievelingen en kritische burgers worden uitgenodigd mee in te stappen.