intro
concept
netwerk
Organisatie
BOODSCHAp
DOELGROEP
ACHTERGROND
Illegal Beauty is een samenwerkingsverband tussen de sociale en artistieke sector.
Het project wordt gecoördineerd en gestuurd vanuit Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw. Dit is een organisatie die in het Antwerpse enkele organisaties overkoepelt, die eerstelijns hulpverlening aan vluchtelingen en mensen zonder papieren verschaffen. Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw houdt zich hierbij vooral bezig met beleidswerk: het ondersteunen van de organisaties, het melden van knelpunten aan het beleid, overleg en sensibilisering ter verbetering van de positie van vluchtelingen en mensen zonder papieren en het waarborgen van basisrechten van deze laatste. Hiertoe werkt ze samen met minderhedencentrum De Acht vzw, waarbinnen ze een eigen teamgroep heeft.
Illegal Beauty wordt concreet vormgegeven vanuit een stuurgroep. Deze wordt gecoördineerd vanuit Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw, samen met een extern artistiek coördinator. In de stuurgroep zitten enkele afgevaardigden van basisorganisaties voor vluchtelingen, maar ook enkele mensen uit andere disciplines. De stuurgroep bepaalt de algemene richting en visie van het project, stelt een planning op, en ziet toe op de uitvoering ervan en evalueert het hele project. De stuurgroep ziet ook toe op de financiën. De werking van de stuurgroep wordt door de Raad van Bestuur van Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw bekrachtigd, en legt hier ook verantwoording aan af. De uitvoering van IB wordt concreet vorm gegeven vanuit verschillende werkgroepen, die zich elk met een deelproject uit IB bezig houden en regelmatig terugkoppelen naar de stuurgroep.